PROGRAM SPECJALNOŚĆ AKTUALNOŚCI MATERIAŁY LINKI KONTAKT WIADOMOŚĆ


DO POBRANIA

Ulotka informacyjna PPB

Folder informacyjny PPB

Prezentacja specjalności: edycja 2012/13

Tematy dyplomowe 2011/12

Publikacje

PPB na Facebooku


ZOBACZ TEŻKoniec udziału w projekcie PRPW

Z końcem roku 2012 upłynął termin realizacji naszego zadania (nr 30) w projekcie Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej współfinansowenego ze środków UE. Oczywiście specjalność PPB dalej działa i się rozwija, a kolejni jej absolwenci opuszczają mury naszej Uczelni.

data wpisu: 23.01.2013


II Konferencja EYEC

Informujmey, że w dniach 19-20.04.2013 na naszym Wydziale odbędzie się druga edycja konferencji pn. European Young Engineers Conference, organizowanej przez Koło Naukowe IChiP. Do udziału w konferencji są zaproszeni studenci I i II stopnia (w tym dyplomanci) oraz doktoranci prowadzący badania w zakresie inżynierii chemicznej, aparatury procesowej, inżynierii biomedycznej, nanotechnologii i nanomateriałów, inżynierii bioprocesowej, ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i w pokrewnych obszarach. Więcej informacji na stronie konferencji.

data wpisu: 03.01.2013


Najlepsze życzenia Noworoczne A.D. 2013

Wszystkim sympatykom specjalności PPB składamy życzenia zdrowia, pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2013.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 31.12.2012 zakończył się nasz udział w projekcie "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", który był wspierany przez dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie jego trwania studia na specjalności PPB rozpoczęło 50 osób, z których - do chwili zakończenia udziału w projekcie - 27 osób ukończyło studia, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera.

data wpisu: 03.01.2013


Absolwenci specjalności PPB

W listopadzie br. tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskało dwoje studentów specjalności PPB: p. mgr inż. Dorota Gryszkiewicz i p. mgr inż. Radosław Bondarczuk. 18 grudnia 2012 r. pracę magisterską pt. "Badanie przeżywalności komórek w zawiesinie przy rozpylaniu" obroniła p. mgr inż. Anita Kurowska.

Serdecznie gratulujemy !!!

data wpisu: 19.12.2012


Nowe podręczniki dla specjalności PPB (i nie tylko)

Właśnie ukazały się drukiem kolejne podręczniki opracowane w ramach realizacji programu "Projekt Rozowojowy Politechniki Warszawskiej":

1. Arkadiusz Moskal "Przepływy w organizmie człowieka. Wstęp do biomechaniki płynów" (ISBN: 978-83-906658-6-3), Warszawa 2012
2. Tomasz Sosnowski "Aerozole wziewne i inhalatory" wyd. II uzupełnione (ISBN: 978-83-906658-7-0), Warszawa 2012

W ten sposób nasi studenci specjalności PPB mogą już korzystać z trzech podręczników tworzących serię.

data wpisu: 23.11.2012


Kolejne wyróżnienie dla Wydziału

Miło nam poinformować, że Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW został wyróżniony za jakość prowadzenia kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa, z czym wiąże się również uzyskanie dotacji w wysokości 1 mln złotych. Wyróżnienie takie otrzymały tylko 62 wydziały w kraju, zaś na PW - jedynie 4.
W opisie uzasadnienia przyznania wyróżnienia możemy przeczytać: "Na podstawie opinii absolwentów i pracodawców, program kształcenia zostanie poszerzony m.in. o zagadnienia inżynierii biomedycznej i nanotechnologii. W nowoczesnym Laboratorium Technik Biomedycznych odbywają się zajęcia praktyczne dla studentów, a na etatach dydaktycznych zatrudniani są uznani specjaliści. Zajęcia dydaktyczne na Wydziale prowadzone są w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych tworzonej przez wydziały: Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Chemiczny i Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Studenci w ramach Szkoły mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych trzech wydziałów wybierając przedmioty stosownie do własnych zainteresowań. Ponadto systematycznie uruchamiane są przedmioty o nowatorskiej tematyce (np. nowoczesne metody separacji w czystych technologiach), które będą stanowiły podstawę wprowadzenia nowego programu studiów w roku akademickim 2014/2015".
Jak widać, bardzo istotne znaczenie dla pozytywnej oceny kierunku kształcenia miały elementy tematyki PPB, co bardzo nas cieszy.
Więcej informacji

data wpisu: 22.11.2012


Wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nasi doktoranci wygłoszą dwa wykłady z tematyki PPB w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej. Tematy referatów:
1. Aerozole - nie tylko dezodoranty (mgr A. Penconek/mgr M.Odziomek, 15.11.2012)
2. Mikro- i nanostruktury do zastosowań medycznych - cząstki i powierzchnie (mgr Iga Wasiak/mgr Beata Butruk, 29.11.2012)
Więcej informacji na stronie.

data wpisu: 13.11.2012


Wykłady na zaproszenie na konferencjach alergologii i aerozoloterapii

W trakcie XVIII Sympozjum "Postępy alergologii i pneumonologii" połączonego z III Konferencją "Praktyczna aerozoloterapia chorób układu oddechowego" (Kraków 4-7.XI.2012) nasi profesorowie: Leon Gradoń i Tomasz Sosnowski wygłosili trzy referaty:
1. Procesy i zjawiska transportu cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka (prof. L. Gradoń)
2. Fizyka nanocząstek (Prof. T. Sosnowski)
3. Polska myśl techniczna i naukowa w aerozoloterapii - wykład im. prof. Jerzego Alkiewicza (prof. L. Gradoń)
Profesorowie Gradoń i Sosnowski są róznież współautorami Polskiego Konsensusu Nebulizacyjnego, który był prezentowany i dyskutowany w czasie sympozjum.

data wpisu: 8.11.2012


Nowa publikacja z naszego Wydziału w obszarze PPB

Gratulujemy zespołowi w składzie: mgr inż. Agata Penconek, mgr inż. Paulina Drążyk i prof. Arkadiusz Moskal, opublikowania w czasopiśmie Annals of Occupational Hygiene (IF = 1,95) artykułu pt. Penetration of Diesel Exhaust Particles Through Commercially Available Dust Half Masks.

data wpisu: 29.10.2012


Seminaria wydziałowe związane z tematyką PPB w semestrze zimowym 2012/2013

W ramach seminariów wydziałowych w tym semestrze usłyszymy trzy referaty z zakresu związanego ze specjalnością PPB. Będą to wykłady:
1. Nowe kierunki badawcze w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej (prof. Tomasz Ciach - 20.XI.2012)
2. Laserowo-plazmowe źródła skrajnego nadfioletu (EUV) do zastosowań w nanotechnologii i inżynierii biomedycznej (prof. Henryk Fiedorowicz, WAT - 27.XI.2012)
3. Bio-inspirowane materiały na potrzeby rekonstrukcji i regeneracji tkanek (dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, WIM PW - 8.I.2013).

Seminaria odbywają się o 9:15 w audytorium A2.

data wpisu: 24.10.2012


Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wykład inauguracyjny na uroczystości centralnej w Gmachu Głównym dotyczył inżynierii biomedycznej ("Wybrane perespektywy dla inżynierii i medycyny") i został wygłoszony przez prof. Henryka Skarżyńskiego (zdjęcie). Inauguracja wydziałowa odbyła się 1 października w Gmachu WIChiP o godz. 13:30 (wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jerzy Bałdyga), zaś 2 października w Gmachu WIM odbyła się inauguracja roku akademickiego Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych (tworzonej przez wydziały: Chemiczny, WIM i WIChIP). Wykład inauguracyjny Szkoły, dotyczący nanocząstek w procesach i produktach biomedycznych, został wygłoszony przez prof. Tomasza Ciacha.

data wpisu: 2.10.2012


Kolejna grupa absolwentów specjalności PPB

We wrześniu kolejne 3 osoby ukończyły studia na naszej specjalności broniąc swoje prace magisterskie. Są to p. mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska (studia ukończone z oceną celującą), p. mgr inż. Justyna Zygmuntowicz oraz p. mgr inż. Stanisław Mazur.

Serdecznie gratulujemy !!!

data wpisu:1.10.2012


Young Scientist Towards the Challenges of Modern Technology (YSTSMT) 2012

W dniach 17-20 września 2012 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się 7 Międzynarodowa Konferencja YSTCMT organizowana przez Radę Doktorantów PW. Jeden z wykładów plenarnych wygłosił prof. Tomasz Ciach (Nanometric structures for medical applications). W konferencji wzięli udział młodzi badacze z naszego Wydziału, prezentując m.in. prace z zakresu inżynierii produktów biomedycznych:
1. M. Wojasiński, K. Faliszewski, T. Ciach: Electrospinning production of PLLA fibrous scaffolds for tissue engineering
2. A. Kulikowska, I. Wasiak, T. Ciach, Methods for oxidation of carboxymethyl cellulose
3. B. Marczak, B. Butruk, T. Ciach: Functionalization of polyurethane surfaces: an introduction to cardiovascular tissue engineering.

Informacje o konferencji można znaleźć na stronie konferencji.

data wpisu: 20.09.2012


Europejska Konferencja Aerozolowa 2012

W dniach 2-7 września 2012 r. w Granadzie odbyła się coroczna Europejska Konferencja Aerozolowa, w której wzięli udział nasi pracownicy: prof. Leon Gradoń, prof. Tomasz Sosnowski, dr Jakub Gac i dr Piotr Grzybowski.

Część prezentowanych przez nas komunikatów dotyczyła zagadnień bioinżynierskich:

1. T.R. Sosnowski "Evolution of droplet size distribution during nebulization of liposomes" (abstrakt)
2. J. Gac, L. Gradoń "Modelling of spray drying of multicomponent aerosols" (abstrakt)
3. P. Grzybowski, T. Ciach "Biothreat and distant detection of bioaerosol" (abstrakt)

data wpisu: 11.09.2012


Festiwal Nauki na WIChiP PW

W ramach tegorocznego XVI Festiwalu Nauki na naszym Wydziale odbędzie się pięć wykładów, z tego dwa z zakresu tematyki inżynierii medycznej:

1. dr inż. K. Dąbkowska "Enancjomery i ich rola w farmakoterapii" (24 IX godz.15:30)
2. mgr inż. A. Penconek, prof. A. Moskal "Aerozole – nie tylko dezodoranty" (26 IX godz.15:30)

Więcej informacji na stronie www. Zapraszamy wszystkich chętnych.

data wpisu: 23.08.2012


Sezon "ogórkowy" - więc coś dla rozweselenia

Badania naukowe można prowadzić w każdej dziedzinie. Zapraszam do zapoznania się z artykułem z zakresu zastosowań mechaniki płynów w biologii - sprawa dotyczy potrzeb fizjologicznych pingwinów...

PS. Podziękowania dla prof. T. Ciacha za podesłanie materiału.

data wpisu: 20.07.2012


Mamy już ponad 20 absolwentów specjalności PPB na WIChiP PW

Gratulujemy pani mgr inż. Kamili Giżyńskiej ukończenia studiów II stopnia na specjalności "Procesy i Produkty Biomedyczne" (kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa). W dniu 26 czerwca 2012 pani Kamila obroniła pracę magisterską pt. "Wpływ naprężeń aerodynamicznych na rozpad agregatów cząstek proszków inhalacyjnych" i ukończyła studia z oceną bardzo dobrą. Pani Kamila jest już 21-szą absolwentką specjalności PPB.

data wpisu: 26.06.2012


Wykład profesora Leona Gradonia

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wykład "Nanostrukturalne materiały dla terapii inhalacyjnych", który wygłosi profesor Leon Gradoń - Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych na naszym wydziale i laureat "Polskiego Nobla" w 2006 r. Wykład odbędzie się 14.06.2012 r. o godz. 17:30 w sali 134 w Gmachu Głównym PW jako część cyklu wykładów SCIENTIA SUPREMA orgazniowanych przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW - plakat informacyjny.

data wpisu: 11.06.2012


Duży sukces Wydziału

Pragniemy poinformować, że Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW został zaliczony przez MNiSW do grona jednostek mających otrzymać dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej. Jest to duży sukces biorąc pod uwagę, że w skali kraju wyłoniono jedynie 25 takich jednostek - wśród nich WIChiP jako jedyny reprezentantuje naszą uczelnię. Więcej informacji.

data wpisu: 4.06.2012


Informacja o udziale w konferencji Bubble and Drop Interfaces 2012

W dniach 20-24 maja br. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Bubble and Drop Interfaces 2012, w której wzięła udział światowa czołówka badaczy układów koloidalnych i zjawisk powierzchniowych. Kilka prezentacji było poświęconych zastosowaniom fizyki kolidów w medycynie, m.in.:
1. How to stabilize the wettability response of titanium surfaces for bioadhesive applications? (Miguel A. Cabrerizo-Vilchez)
2. Physico-chemical characterisation of therapeutic alveolar surfactants by black foam film method (Roumen Todorov)
3. A new electrical technique for detecting bubbles in living subjects (Thodoris Karapantsios)
4. The OCTOPUS: a new subphase multi-exchange pendant drop tensiometer for in vitro digestion studies (Miguel A. Cabrerizo-Vilchez)
5. Emulsion based nanocapsules for targeted drug delivery systems (K. Szczepanowicz et al.)
6. Humidity influence on sessile drops of blood evaporation (Bou Zeid Wassim et al.)

W konferencji wzięli udział dwaj pracownicy naszego wydziału: dr Jakub Gac - z prezentacją dotyczącą modelowania zderzenia kropel w włóknem filtracyjnym - oraz prof. Tomasz Sosnowski, który zaprezentował wyniki badań dotyczących rozpylania liposomów dla celów inhalacyjnych ("Atomization of liposomal colloids in the vibrating mesh device") i rozpraszania proszków inhalacyjnych podczas przepływu aerozolu przez elementy o kształcie dyszy zbieżnej ("Aerosol de-aggregation in converging nozzles"). Współautorkami ww. prac były studentki specjalności PPB wykonujące badania w ramach Koła Naukowego i prac dyplomowych. Treść naszych plakatów można pobrać z działu PUBLIKACJE, zaś abstrakty wszystkich wystąpień są dostępne na stronie internetowej konferencji.

data wpisu: 1.06.2012


Sukces Beaty i Marcina

Z wielką satysfakcją informujemy, że dwoje doktantów naszego wydziału, prowadzących swoje badania w obszarze produktów biomedycznych, uzyskało finansowanie projektów badawczych z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 2. Mgr inż. Beata Butruk będzie realizowała projekt pt. "Wpływ celowej modyfikacji powierzchni biomateriałów na hemokompatybilność i proces endotelializacji" (panel ST5: Synteza i materiały), a mgr inż. Marcin Odziomek - projekt pt. "Modelowa analiza transportu masy cząsteczek leku przez śluz oskrzelowy w różnych stanach fizjologicznych" (panel ST8: Inżynieria procesów i produkcji). Jednocześnie miło nam poinformować, że projekt p. Marcina zajął drugie miejsce na liście rankingowej wśród 37 projektów zakwalifikowanych do finansowania w tym panelu.

Serdeczne gratulacje !!!

data wpisu: 31.05.2012


Międzyuczelnianie Forum "Symbioza"

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w I Międzyuczelnianym Forum Biotechnologicznym "Symbioza", które odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniach 25-27.05.2012 r. Tutaj można znaleźć więcej informacji o Sympozjum oraz pobrać jego program.

data wpisu: 25.05.2012


Publikacja w International Journal of Pharmaceutics

Pragniemy poinformować, że zespół z naszego wydziału opublikował interesującą pracę dotyczącą koncepcji, wytwarzania i oceny właściwości nowego funkcjonalnego nośnika leków inhalacyjnych. Publikacja pt. "Conception, preparation and properties of functional carrier particles for pulmonary drug delivery" (autorzy: mgr inż. M. Odziomek, prof. T. Sosnowski i prof. L. Gradoń). Publikacja została przyjęta do druku w wysoko notowanym periodyku naukowym: Int. J. Pharmaceutics (IF = 3.607). Dostęp.

data wpisu: 7.05.2012


Nowy wygląd strony

Nasza strona www nieco się zmieniła. Między innymi dodana została nowa zakładka: LINKI, zawierająca informacje i odnośniki do interesujących źródeł internetowych. Będzie ona na bieżąco aktualizowana.

data wpisu: 4.05.2012


Na sportowo...

Z tego miejsca chcemy pogratulować pracownikowi Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych,
panu doktorowi hab.inż. Arkadiuszowi Moskalowi, przebiegnięcia kolejnego maratonu - tym razem w Krakowie.
Film o innych osiągnięciach sportowych pracowników naszego Wydziału i wykładowców na specjalności PPB można obejrzeć tutaj.

data wpisu: 27.04.2012


Akcja "Dziewczyny na politechniki 2012"

Nasz wydział włącza się w tegoroczną akcję "Dziewczyny na politechniki" (26.04.2012). W ramach akcji będą prezentowane laboratoria, w których są realizowane bedania z obszaru PPB. Uczestniczki spotkają się też z naszą doktorantką, panią mgr inż. Pauliną Ziętek, ubiegłoroczną laureatką konkursu "Dziewczyny przyszłości".
Więcej informaji o akcji na stronach PW.

data wpisu: 24.04.2012


Wybór Dziekana WIChiP PW

Informujemy, że na stanowisko Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW w kadencji 2012-2016 został wybrany pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga .
Serdecznie gratulujemy !!!

data wpisu: 18.04.2012


Interesujące seminaria wydziałowe

Informujemy o seminariach wydziałowych związanych z tematyką z obszaru specjalności PPB:
a) 8 maja 2011 - mgr inż. Martyna Kucharska "Materiały otrzymywane na drodze aglomeracji mikrosfer i ich zastosowanie w inżynierii tkankowej".
b) 5 czerwca 2011 - mgr inż. Agata Penconek "Badanie toksyczności związków emitowanych z silników Diesla".

Interesujący wykład nt. ochrony prawnej twórczości naukowej przedstawi również p. Piotr Zawadzki z kancelarii prawnej Hogan Lovells (17 kwietnia 2012).

Seminaria odbywają się o godz. 9:15 w audytorium AII i są otwarte dla osób zainteresowanych.

data wpisu: 13.04.2012


Udział w 8th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology

Czteroosobowa reprezentacja naszego Wydziału (mgr inż. Iga Wasiak, prof. Tomasz Ciach, dr hab. Arkadiusz Moskal i prof. Tomasz Sosnowski) uczestniczyła w światowej konferencji poświęconej farmaceutykom, biofarmaceutykom i technologii farmaceutycznej (PBPT 2012, Stambuł 19-22.03.2012), przedstawiając trzy doniesienia z prac badawczych prowadzonych w obszarze PPB:
1. Preparation of dextran nanoparticles (autorzy: I. Wasiak, T. Ciach) - prezentowane w sekcji tematycznej "Nano- and Microparticles"
2. Pulmonary drug delivery using Endotracheal Tube (autorzy: A. Penconek, A. Niedzielska, A. Moskal) - prezentowane w sekcji tematycznej "Drug Delivery"
3. Aerosol particle deposition in a simplistic physical model of respiratory drug during intermittent nebulization (autorzy: T.R. Sosnowski, S. Mazur) - prezentowane w sekcji tematycznej "Drug Delivery"

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej .

data wpisu: 27.03.2012


Pierwsza Europejska Konferencja Młodych Inżynierów EYEC

Koło Naukowe studentów WIChiP jest inicjatorem i organizatorem I European Conference of Young Engineers, która jest planowana w terminie 20-21.04.2012 r. na terenie naszego wydziału. Jej uczestnikami mogą być studenci I, II i III stopnia pragnący zaprezentować swoje osiągnięcia badawcze. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 marca 2012 r. Więcej informacji na stronie konferencji .

data wpisu: 15.03.2012


Dni otwarte Wydziału Inżynierii Chenicznej i Procesowej PW

Zapraszamy na Dni Otwarte WIChiP PW (10-11.03.2012), w trakcie których będzie prezentowana również specjalność "Procesy i Produkty Biomedyczne". Więcej informacji o imprezie na stronie wydziałowej a także na stronie uczelni .

data wpisu: 9.03.2012


Konferencja młodych naukowców

Zachęcamy do wzięcia udziału w 7 międzynarodowej konferencji młodych naukowców pt. "Young Scientists Towards Challenges of Modern Technology". Konferencja odbędzie się w Gmachu Wydziału EiTI PW w dniach 17-20 września br. Więcej informacji.

data wpisu: 5.03.2012


Promocja specjalności PPB w Salonie Edukacyjnym 2012

Specjalność PROCESY I PRODUKTY BIOMEDYCZNE będzie promowana na stoisku WIChiP w ramach XVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego "Perspektywy 2012" w dniach 1-2 marca 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Więcej informacji o tej imprezie na stronie.

data wpisu: 1.03.2012


Nowi studenci specjalności PPB

Rozpoczyna się kolejna edycja studiów II stopnia na specjalności PROCESY I PRODUKTY BIOMEDYCZNE w ramach kierunku INŻYNIERIA CHEMICZNA i PROCESOWA. Na naszej specjalności rozpocznie studia 14 osób - lista jest dostępna na stronie wydziałowej WIChiP PW.
Naszym nowym studentom życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy w ramach dobrze wybranego profilu kształcenia.

data wpisu: 17.02.2012


Politechnika Warszawska sklasyfikowana w Światowym Rankingu Uczelni Webometrics

Politechnika Warszawska po raz pierwszy znalazła się w gronie 500 najlepszych światowych uczelni wyższych wg rankingu Webometrics. Nasza uczelnia została sklasyfikowana na 354 pozycji jako czwarta w kraju (najlepszy w Polsce UJ zajął 293 pozycję). Wśród uczelni europejskich PW zajęła 145 pozycję, zaś wśród uczelni regionu (Europa Wschodnia) - miejsce 10. Zobacz klasyfikację.

data wpisu: 13.02.2012


Zwycięstwo Laboratorium Mechaniki Aerozoli w konkursie grantowym INVESTIN

Miło nam poinformować, że projekt "Zwiększenie skuteczności filtracji i komfortu używania jednorazowych półmasek przeciwpyłowych" zgłoszony przez Laboratorium Mechaniki Aerozoli z naszego wydziału zdobył I miejsce w konkursie Funduszu Grantów Badawczych Investin - Kombinatorium Naukowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

data wpisu: 6.02.2012


Wycieczka dydaktyczna studentów specjalności PPB

W dniu 26.01.2012 odbyła się wycieczka dydaktyczna do O.Ś. „Czajka” i termicznej stacji unieszkodliwiania osadów ściekowych S.T.U.O.Ś. Wycieczka została przeprowadzona w ramach wykładu Procesy Oczyszczania Gazów i Roztworów Ciekłych realizowanego na specjalizacji Procesy i Produkty Biomedyczne, zaś jej inicjatorem i prowadzącym był pan dr hab. inż. Arkadiusz Moskal. Podczas wizyty studenci zapoznali się z technologią termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz systemem oczyszczania spalin. Mieli możliwość obejrzenia kotła fluidalnego do spalania osadów, układów do odpylania spalin (multicyklony, filtry workowe) i eliminacji tlenków azotu NOx (reaktor katalityczny). W drugiej części wycieczki studenci zapoznali się z nowoczesną technologią biologicznego oczyszczania ścieków.
Serdeczne podziękowania za zorganizowanie wycieczki składamy Panu mgr. inż. Krzysztofowi Wojnarowiczowi z firmy Prochem S.A., Pani dr. inż. Aleksandrze Cyganeckiej z O. Ś. „Czajka” oraz Panu mgr inż. Wojciechowi Lenartowiczowi - inżynierowi rezydentowi na zadaniu 2 S.T.U.O.Ś z firmy Energo Pomiar Sp. z. o. o. Gliwice, którym dziękujemy za podzielenie się ze studentami wyspecjalizowaną wiedzą techniczną oraz miłą atmosferę podczas wycieczki.

data wpisu: 27.01.2012


Kolejne absolwentki specjalności PPB

Miło nam poinformować, że w styczniu ukończyły naszą specjalność kolejne dwie osoby. Prace magisterskie obronione przez panią mgr inż. A. Dąbrowską i panią mgr inż. S. Kublik dotyczyły badań wpływu reologii modelowego śluzu oskrzelowego na szybkość transportu masy oraz zmian właściwości reologicznych śluzu w obecności składników leków mukolitycznych.
Serdecznie gratulujemy !!!

data wpisu: 25.01.2012


Prezentacja ze spotkania informacyjnego

W sekcji "Do pobrania" została zamieszczona prezentacja, która była przedstawiana na grudniowym spotkaniu informacyjnym dla studentów III roku.

data wpisu: 05.01.2012


Nowa strona internetowa "Laboratorium mechaniki aerozoli"

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej "Laboratorium mechaniki aerozoli" działającego na naszym Wydziale. W laboratorium tym są realizowane prace badawcze dotyczące m.in. depozycji cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka oraz działania filtrów chroniących układ oddechowy przed wdychanymi zanieczyszczeniami pyłowymi.

data wpisu: 03.01.2012


Wyróżnienie jakości kształcenia na kierunku "inżynieria chemiczna i procesowa" na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniła kształcenie na kierunku "Inżynieria Chemiczna i Procesowa" realizowane na naszym Wydziale jako wyróżniające. Wyróżnienie to dotyczy także specjalności Procesy i Produkty Biomedyczne, która jest częścią tego kierunku studiów. Link .

data wpisu: 20.12.2011


Seminaria wydziałowe o tematyce PPB

Po Nowym Roku zapraszamy na dwa seminaria wydziałowe o tematyce związanej z procesami i produktami biomedycznymi:
- 3 stycznia 2012 r. mgr inż. Martyna Kucharska wygłosi referat pt. "Materiały otrzymywane na drodze aglomeracji mikrosfer i ich zastosowanie w inżynierii tkankowej"
- 24 stycznia 2012 r. dr inż. Anna Jackiewicz przedstawi referat pt. "Własności separacyjne nanostrukturalnych filtrów włókninowych".

Seminaria odbywają się we wtorki o godz. 9:15 w audytorium A2.

data wpisu: 7.12.2011


Nowa książka dla specjalności PPB

Informujemy, że została wydana nowa książka dedykowana dla specjalności PPB, zatytułowana "Inżynieria produktu farmaceutycznego". Jej autorem jest prof. Marek Henczka. Książka stanowi drugą pozycję w serii "Inżynieria procesów biomedycznych" i będzie rozprowadzana bezpłatnie wśród studentów specjalizacji PPB, stanowiąc pomoc dydaktyczną do przedmiotu pod tą samą nazwą (IPF).
Do obejrzenia: okładka książki .

data wpisu: 1.12.2011


Ciekawy wykład w IPPT PAN

Informujemy o ciekawym wykładzie dotyczącym zagadnień reologii i modelowania przepływu krwi: Towards a bottom-up approach of blood flow (prof. Chaouqi Misbah z CNRS, Université J. Fourier Grenoble, Francja). Wykład będzie wygłosozony w dn. 28 listopada br. o godz. 10 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawinskiego 5B. Więcej informacji .

data wpisu: 21.11.2011


Artykuł o WIChiP w Rzeczpospolitej

W Rzeczpospolitej z dn. 10.11.2011 w dodatku "Nauka-Biznes-Perspektywy" ukazał się krótki wywiad z Dziekanem naszego Wydziału, prof. Jerzym Bałdygą. Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania .

data wpisu: 14.11.2011


Wykład noblisty na PW

Zapraszamy na wykład laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii w roku 2004 prof. Aarona Ciechanowera zatytułowany „Drug development in the 21st century and the personalized medicine revolution: are we going to cure all diseases?". Wykład odbędzie się w środę, 16 listopada 2011 r. o godzinie 15.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Więcej informacji na stronach: aktualności PW i Konwersatorium PW .

data wpisu: 10.11.2011


Nowa publikacja w Industrial and Engineering Chemistry Research

Pragniemy poinformować o nowej publikacji z zakresu tematycznego PPB, której autorami są doktoranci i pracownicy Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych WIChiP PW. Praca pt. Effects of process variables on the properties of spray-dried mannitol and mannitol/disodium cromoglycate powders suitable for drug delivery by inhalation (autorzy: K. Kramek-Romanowska, M. Odziomek, T.R Sosnowski, L. Gradoń) została przyjęta do druku w czasopismie Ind. Eng. Chem. Res. wydawanym przez American Chemical Society. dostęp

data wpisu: 8.11.2011


Po IV Konferencji Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W nawiązaniu do poprzedniej informacji, zamieszczamy kilka zdjęć z IV konferencji CePT. Oprócz zaplanowanego wcześniej plakatu informującego o aktywności naszej katedry, na konferencji został również wygłoszony przez prof. Tomasza Ciacha referat pt. "Nanonośniki do celowanej terapii nowotworów", który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników ( zdjęcie nr 1 --- zdjęcie nr 2 ). Konferencja CePT stała się jednocześnie forum dla promocji projektu PRPW wspierającego naszą specjalność ( zdjęcie nr 3).

data wpisu: 7.11.2011


Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 4 listopada na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się IV Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którego skład wchodzą zespoły naukowo-badawcze z naszego Wydziału zajmujące się tematyką biomedyczną, tworzące w ramach CePT Laboratorium Modelowania Procesów Metabolicznych i Sztucznych Narządów (prof. T. Sosnowski, prof. W. Piątkiewicz, Prof. T. Ciach, dr hab. A. Moskal, dr M. Szwast). Na konferencji zaprezentujemy poster pt. "Aerozole a zdrowie: biomedyczne zastosowania inżynierii chemicznej".
Więcej informacji na stronie konferencji.

data wpisu: 26.10.2011


Inżynieria procesów i produktów biomedycznych na dorocznym kongresie AIChE

W trakcie rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu dorocznego kongresu American Institute of Chemical Engineers (AIChE) w Minneapolis wiele doniesień będzie poświęconych procesom oraz produktom biomedycznym, potwierdzając silne włączenie się tej tematyki w obszar zainteresowań naukowych nowoczesnej inżynierii chemicznej.
Zachęcamy do przejrzenia abstraktów wystąpień z tematyki PPB zaplanowanych w ramach kongresu,
m.in.: Sesja nr 1 , Sesja nr 2 , Sesja nr 3 , Sesja nr 4 , Sesja nr 5 , Sesja nr 6 , Sesja nr 7 , i wiele innych .

data wpisu: 13.10.2011


Kolejny projekt biomedyczny Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Po projekcie związanym z budową symulatora oddychania (modelu "sztucznego płuca" - zakładka: "BADANIA" na stronie internetowej Koła ) studenci Koła Naukowego IChiP mają zamiar realizować nowe prace badawcze z obszaru inżynierii biomedycznej, m.in. projekt dotyczący budowy stanowiska pomiarowego oraz wytwarzania membran o właściwościach pozwalających na ich zastosowanie w module sztucznej nerki - zakładka: "AKTUALNOŚCI" na stronie internetowej Koła .

data wpisu: 11.10.2011


Doniesienie z konferencji i mikrosympozjum "Procesy i Produkty Biomedyczne 2011"

W ubiegłym tygodniu (14-17.09.2011) w ośrodku wypoczynkowym PW w Sarbinowie k/Koszalina
odbyła się VIII Konferencja Naukowa "Inżynieria procesowa w ochronie środowiska" połączona
z mikrosympozjum "Procesy i Produkty Biomedyczne 2011". Konferencja i mikrosympozjum zostały zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Procesów Zintegrowanych naszego wydziału. W konferencji wzięli udział uczestnicy z 12 ośrodków naukowych z kraju.
W ramach tematyki związanej z inżynierią produktów biomedycznych i rozwiązaniami technicznymi służącymi ochronie zdrowia, pracownicy i doktoranci z naszego wydziału przedstawili następujące komunikaty:

1. PRZED CZYM (NIE) CHRONI PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA? (A. Penconek, A. Moskal)

2. MODELOWANIE SUSZENIA ROZPYŁOWEGO UKŁADÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH (J. Gac, L. Gradoń)

3. OCENA I KONTROLA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA W SAMOCHODOWYCH UKŁADACH KLIMATYZACYJNYCH (P. Grzybowski)

4. SPOSOBY ZWIĘKSZANIA SPRAWNOŚCI ODPYLANIA FILTRÓW WŁÓKNINOWYCH (A. Jackiewicz, L. Gradoń)

5. ODDZIAŁYWANIE NANOCZĄSTEK HALOIZYTU NA SURFAKTANT PŁUCNY (D. Kondej, T.R. Sosnowski)

6. CHARAKTERYSTYKA PROCESU ATOMIZACJI CIECZY W UKŁADACH Z WIBRUJĄCĄ MEMBRANĄ (VM) STOSOWANYCH W WYBRANYCH INHALATORACH MEDYCZNYCH (T.R. Sosnowski, J. Żołądkowicz)

7. PORÓWNANIE OPTYCZNYCH METOD POMIARU ROZKŁADÓW WIELKOŚCI CZĄSTEK AEROZOLOWYCH UZYSKIWANYCH Z PROSZKÓW INHALACYJNYCH O ZRÓŻNICOWANEJ MORFOLOGII (M. Odziomek, T.R. Sosnowski

Zamieszczamy kilka zdjęć z tego wydarzenia: nr 1-- nr 2-- nr 3-- nr 4

data wpisu: 21.09.2011


XV Festiwal Nauki - wykłady z obszaru inżynierii biomedycznej na WIChiP PW

W ramach XV Festiwalu Nauki nasi pracownicy wygłoszą dwa wykłady tematycznie związane ze specjalnością PPB:
1. Dobre i złe aerozole. Depozycja cząstek w układzie oddechowym człowieka (dr hab. inż. Arkadiusz Moskal), data: 21.09.2011 godz. 15:30
2. Enancjomery i ich rola w farmakoterapii (dr inż. Katarzyna Dąbkowska), data: 23.09.2011 godz. 15:30

Oba wykłady odbędą się w gmachu WIChiP PW. Informacja o innych wykładach na naszym wydziale w ramach XV FN są zamieszczone na stronie wydziałowej.

data wpisu: 08.09.2011


Nowy folder promujący specjalność

Został wydany nowy folder informacyjno-promocyjny o specjalności "Procesy i Produkty Biomedyczne". Wersja elektroniczna jest dostępna w dziale "Do pobrania".

data wpisu: 29.08.2011


Informacja o badaniach biomedycznych z naszego Wydziału na stronie PAP

Serwis "Nauka w Polsce" zamieścił informację o pracach badawczych prowadzonych przez mgr Igę Wasiak, doktorantkę prof. Tomasza Ciacha.

data wpisu: 25.07.2011


Program Mikrosympozjum "Procesy i Produkty Biomedyczne 2011" w Sarbinowie

Na konferencyjnej stronie internetowej dostępny jest już program mikrosympozjum "Procesy i Produkty Biomedyczne 2011", które odbędzie się przy okazji konferencji "Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska" w dniach 15-16 września 2011 w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Sarbinowie k/Koszalina.

data wpisu: 22.07.2011


Inżynieria Biomedyczna cieszy się popularnością

Według danych opublikowanych przez Rzeczpospolitą, studia z zakresu inżynierii biomedycznej realizowane na uczelniach technicznych należą do najchętniej wybieranych przez maturzystów. W 2011 r. na jedno miejsce kandydowało od 4-5 (Politechnika Białostocka, Politechnika Krakowska, AGH) do 11 (Politechnika Poznańska), a nawet 27 (Politechnika Warszawska) osób: czytaj więcej.

data wpisu: 18.07.2011


Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w kraju

W doocznym rankingu szkół wyższych "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy" Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych. W rankingu ogólnym PW sklasyfikowana została na miejscu trzecim za UW i UJ .

data wpisu: 19.05.2011


Wyróżnienie na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych

Studentka naszej specjalności p. inż. Marta Długokęcka zdobyła wyróżnienie na XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie-Kortowie.

GRATULACJE !!!

data wpisu: 16.05.2011


Konferencja "Respiratory Drug Delivery", Berlin 2011

Prof. Tomasz Sosnowski i mgr inż. Marcin Odziomek wzięli udział (jako jedyni reprezentanci z naszego kraju) w dorocznej światowej konferencji poświęconej inżynierskim aspektom dostarczania leków wziewnych "Respiratory Drug Delivery", która w tym roku odbyła się w dniach 3-6 maja w Berlinie. Na konferencji dyskutowane były najnowsze osiągnięcia z zakresu konstrukcji inhalatorów medycznych, optymalizacji formulacji wziewnych, przewidywania depozycji leków aerozolowych oraz metodyki oceny jakościowej produktów inhalacyjnych.

Nasi przedstawiciele zaprezentowali trzy komunikaty:

1. M. Odziomek, T.R. Sosnowski, L. Gradoń: Preparation and Properties of Inhalable Composite Powders
2. T.R. Sosnowski, A. Zaniewska, K. Kramek-Romanowska: Experimental Studies on Particle Deposition in Obstructed Bronchial Bifurcations
3. T.R. Sosnowski, J. Mazela, A. Moskal, J. Gadzinowski: Small Neonatal ET Tube Sizes Decrease Aerosol Penetration – Computational Fluid Dynamics (CFD) Study.

data wpisu: 9.05.2011


Sukces Jakuba

Nasz kolega dr inż. Jakub Gac został laureatem konkursu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). Prace Jakuba dotyczą m.in. zagadnień porywania proszków do inhalacji.

Serdecznie gratulujemy.

data wpisu: 18.04.2011


Udział w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

W ramach XL Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (Kortowo),
które odbędzie się w dniach 6-8 maja 2011 r., naszą specjalność będzie reprezentowała
pani inż. Marta Długokęcka z prezentacją pt.
"Pogromcy mitów: czy filmy grozy rzeczywiście ociekają keczupem?"

Mamy nadzieję, że praca dotycząca m.in. oceny własności reologicznych krwi,
spotka się z zainteresowaniem uczestników Seminarium.

data wpisu: 15.04.2011


Seminaria wydziałowe o tematyce biomedycznej

Zapraszamy na seminaria wydziałowe WIChiP PW z zakresu tematyki badawczej prowadzonej
w obszarze PPB:
1. dr inż. Rafał Przekop "Transport tlenu w pęcherzykach płucncych człowieka w warunkach patologicznych" (wtorek 12.04.2011 godz. 9:15 audytorium AI)
2. mgr inż. Łukasz Żywczyk "Modelowanie depozycji cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka. Wpływ mechanicznych właściwości tkanki na depozycję w modelu pęcherzyka płucnego" (wtorek 31.05.2011 godz. 9:15 audytorium AI)

data wpisu: 5.04.2011


Artykuł na portalu "Siła Wiedzy"

Na portalu internetowym SIŁA WIEDZY ukazał się artykuł dr Arkadiusza Moskala dotyczący wybranych badań z zakresu PPB prowadzonych na naszym wydziale. Artykuł jest dostępny z naszej podstrony "Publikacje" lub bezpośrednio stąd.

data 24.03.2011


Sukces Martyny

Miło nam poinformować, że doktorantka naszej Katedry mgr Martyna Kucharska została laureatką programu VENTURES Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego zostanie dofinansowana jej praca badawcza o tematyce biomedycznej "Wstrzykiwalne systemy polimerowe w sterowanej regeneracji kości".

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

data 18.03.2011


Promocja PPB na Forum Nauczycieli

WIChiP PW był współorganizatorem Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. "Poznać chemię. Zrozumieć przyrodę”, które odbyło się 16 marca 2011 w Gmachu Wydziału. Forum było okazją do popularyzowania specjalizacji PPB. Wykłady związane z tematyką specjalizacji wygłosili dr hab. Tomasz Ciach oraz prof. Tomasz Sosnowski. Goście zwiedzili również laboratoria, w których są prowadzone badania z zakresu inżynierii biomedycznej.

data 17.03.2011


Konferencja w Sarbinowie

W dniach 15-16 września 2011 Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych WIChiP PW organizuje cykliczną konferencję "Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska" połączoną z mikrosympozjum "Procesy i Produkty Biomedyczne 2011". Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

data 16.03.2011


Publikacje dostępne z poziomu strony PPB

W zakładce "Publikacje" można zapoznać się z wybranymi artykułami i opracowaniami naukowymi z zakresu tematycznego PPB. Zapraszamy do korzystania. Materiały te będą aktualizowane.

data 02.03.2011


Pierwsze prace inżynierskie z obszaru PPB na Wydziale Inżynierii
Chemicznej i Procesowej

Miło nam poinformować, że 10 lutego 2011 zostały obronione pierwsze prace inżynierskie o tematyce biomedycznej na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.
Prace dotyczyły nowych koncepcji w aerozoloterapii i medycynie regeneracyjnej:
1. WYTWARZANIE i ROZPYLANIE KOLOIDÓW LIPOSOMOWYCH (inż. Katarzyna Jabłczyńska - ocena celująca)
2. ATOMIZACJA ZAWIESIN KOMÓREK MACIERZYSTYCH W ZASTOSOWANIACH TERAPEUTYCZNYCH (inż. Anita Brzezińska - ocena bardzo dobra).
3. OTRZYMYWANIE POROWATYCH STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH DO WYKORZYSTANIA W IMPLANTACH KOSTNYCH (inż. Michał Stolarczyk - ocena bardzo dobra).

data 11.02.2011


Inżynieria chemiczna w aplikacjach biomedycznych

Zachęcamy do zapoznania się z interesującym tekstem na stronie internetowej firmowanej przez American Institute of Chemical Engineers (AIChE): CHEMICAL ENGINEERS IN THE BIOMEDICAL FIELD: FROM DISCOVERIES TO SOLUTIONS.

data 07.02.2011


Gratulacje dla absolwentów PPB

Pani Karolina Bugajec i pan Michał Kuśmierczyk uzyskali w dniu 25.01.2011 tytuły magistra inżyniera na WIChiP PW. Oboje ukończyli studia na specjalizacji Procesy i Produkty Biomedyczne z oceną bardzo dobrą.

GRATULACJE I ŻYCZENIA DALSZYCH SUKCESÓW !

data 25.01.2011


Kolejni absolwenci specjalizacji PPB

Z przyjemnością informujemy, że troje studentów specjalizacji PPB: pani Agnieszka Zaniewska, pani Nguyen Quynh Huong i pan Michał Wojasiński, uzyskało w dniu 11.01.2011 tytuł magistra inżyniera. Wszyscy zakończyli studia z oceną bardzo dobrą.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !

data 12.01.2011


Pierwsza książka dedykowana dla specjalizacji

W ostatnich dniach 2010 r. ukazała się pierwsza z planowanych trzech książek - pomocy dydaktycznych dla studentów PPB. Książka pt. "Inżynieria procesów biomedycznych. Aerozole wziewne i inhalatory" (zobacz okładkę) będzie rozprowadzana wśród nowych studentów specjalizacji (nabór w roku akademickim 2010/2011) jako materiał uzupełniający do wykładu "Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii".

data 03.01.2011


Procesy i Produkty Biomedyczne na Facebooku

Informujemy, że uruchomiona została strona PPB na serwisie społecznościowym Facebook. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do jeszcze lepszej komunikacji pomiędzy członkami społeczności PPB.

data 23.12.2010


Zapowiedź konferencji Sarbinowo 2011

Informujemy o planowanej VIII konferencji "Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska" połączonej z sympozjum "Procesy i Produkty Biomedyczne 2011", która odbędzie się w Sarbinowie k/Koszalina w dniach 15-16.09.2011. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na stronie konferencji Sarbinowo 2011.

data 23.12.2010


......

Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że przedwcześnie odszedł od nas na zawsze prof. nzw. dr hab. inż. Albert Podgórski - wybitny naukowiec, świetny wykładowca i Wspaniały Człowiek. Odszedł światowej klasy specjalista z zakresu dynamiki układów rozproszonych i procesów separacji aerozoli, prywatnie zaś – niepowtarzalna osobowość i wspaniały kolega.

Drogi Albercie, będzie nam Ciebie bardzo brakowało….

Tomek i koledzy z Katedry

data 20.12.2010


Spotkanie informacyjne dla studentów wybierających specjalność studiów

W dniu 17 grudnia 2010 r.o godz. 14 w audytorium A1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów wybierających specjalność studiów (II stopień) w roku akademickim 2010/2011. Na spotkaniu zaprezentowana zostanie m.in. oferta dydaktyczna i przykładowe tematy prac dyplomowych dla specjalności "Procesy i Produkty Biomedyczne". Serdecznie zapraszamy.

data 14.12.2010


Interesujące publikacje w czasopiśmie Chemical Engineering Science

Najnowszy numer Chemical Engineering Science (Vol.65, issue 21 z dn. 1.XI.2010) jest zatytułowany "Pharmaceutical Engineering Science - A Key for Tomorrow's Drugs" i został poświęcony w całości tematyce inżynierii produktów farmaceutycznych. Zachęcamy do lektury (bezpłatny dostęp do artykułów z komputerów w sieci PW).

data 26.11.2010
English

statystyka