PROGRAM SPECJALNOŚĆ AKTUALNOŚCI MATERIAŁY LINKI KONTAKT WIADOMOŚĆ


DO POBRANIA

Ulotka informacyjna PPB

Folder informacyjny PPB

Prezentacja specjalności: edycja 2012/13

Tematy dyplomowe 2011/12

Publikacje

PPB na Facebooku


ZOBACZ TEŻUtworzenie nowej specjalności studiów (II stopień) i dyplomowania „Procesy i produkty biomedyczne” wychodzi na przeciw współczesnym wymaganiom rynku, oczekującego odpowiedniego wykorzystania metod inżynierii chemicznej i procesowej w nowoczesnych technologiach służących poprawie zdrowia człowieka

Dotyczy to m.in.:

a) wytwarzania specyficznych substancji chemicznych i biochemicznych, a następnie odpowiedniego doboru procesów ich przetwarzania, zapewniającego uzyskanie produktów o wysokiej czystości i aktywności biologicznej (produkty farmaceutyczne);

b) procesów selektywnego oczyszczania strumieni odpadów poprocesowych z produkcji środków leczniczych;

c) projektowania i optymalizacji metod oraz urządzeń stosowanych do wspomagania funkcji organizmu (sztuczne narządy) - głównie w zakresie procesów dotyczących wymiany masy - w oparciu o poprawną identyfikację oraz opis ilościowy (bilansowanie, modelowanie komputerowe) zjawisk biofizykochemicznych i transportowych przebiegających w organizmie ludzkim;

d) projektowania i optymalizacji metod oraz rozwiązań technicznych powalających na wysokoefektywne dostarczanie leków (formulacje do terapii nacelowanej i kontrolowanego uwalniania, innowacyjne urządzenia do dawkowania leków, itp.);

e) umiejętności oceny wpływu wybranych czynników środowiska zewnętrznego na funkcjonowanie organizmu ludzkiego w oparciu o znajomość mechanizmów oraz kinetyki przenoszenia i eliminacji substancji w organizmie.

Silnym elementem wspierającym nowo utworzoną specjalność jest ścisłe powiązanie programu kształcenia studentów z prowadzonymi na Wydziale badaniami naukowymi. Gwarantuje to wysoki poziom kształcenia studentów, stwarzając jednocześnie naturalną możliwość jego kontynuowania na III stopniu (tj. w ramach studiów doktoranckich).

Tematyka badań naukowych związanych ze specjalnością obejmuje m.in.:

a) zagadnienia transportu i depozycji cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka (prof. L. Gradoń, dr A. Moskal prof. T. Sosnowski)

b) oddziaływanie wdychanych substancji na płuca, w szczególności na dynamiczne właściwości powierzchniowo czynne surfaktantu płucnego prof. T. Sosnowski

c) metody wytwarzania cząstek aerozolowych do celów inhalacyjnych (prof.L. Gradoń, prof. T. Sosnowski)

d) wysokosprawne metody filtracji powietrza w celu ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami pyłowymi (prof. L. Gradoń, dr A. Moskal, dr A. Jackiewicz),

e) zastosowanie technik separacji membranowej w medycynie (prof. W. Piątkiewicz, dr. M. Szwast),

f) zagadnienia mechanicznego wspomagania pracy serca (prof. W. Piątkiewicz, dr. M. Szwast),

g) wyspecjalizowane metody otrzymywania proszków do zastosowań medycznych (prof. J. Bałdyga, prof. M. Henczka).


W działającym w ramach specjalności Laboratorium Inżynierii Biomedycznej (kierowanym przez dr hab. T. Ciacha) prowadzone są badania  m.in. nad metodami modyfikacji powierzchni materiałów, z których wykonuje się elementy stosowane w medycynie, np. implanty, cewniki, stenty naczyniowe (w tym badania dotyczące pokryć wydzielających leki), a także nad metodami intensyfikacji transportu substancji w układach biologicznych (m.in. jontoforeza).

Wydział jest również zaangażowany w badania naukowe prowadzone w ramach programu Polskiego Sztucznego Serca koordynowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.


Od marca 2009 r. w procesie dydaktycznym są wykorzystywane opracowane w ramach Projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” interaktywne materiały do nowych ćwiczeń w Laboratorium Technik Biomedycznych:

1. Charakterystyka inhalatorów medycznych - prof. Tomasz Sosnowski

2. Produkcja proszków farmaceutycznych metodą suszenia rozpyłowego - prof. Tomasz Sosnowski

3. Rozkład wielkości cząstek aerozolowych emitowanych z inhalatorów proszkowych - prof. Tomasz Sosnowski

4. Formulacja tabletek i badanie kinetyki uwalniania leku - dr inż. Tomasz Ciach

5. Formulacja, otrzymywanie i stabilność emulsji farmaceutycznych - dr inż. Tomasz Ciach

6. Dializa i separacja osocza - dr inż. Maciej Szwast

7. Mikrokapilary w inżynierii medycznej - dr inż. Maciej Szwast

8. Pomiar dynamiki zmian ciśnień w modelu dróg oddechowych człowieka - dr inż. Arkadiusz Moskal


Dzięki wsparciu Projektu PRPW, we wrześniu 2009 r. ukończono opracowywanie multimedialnych materiałów wykładowych do następujących przedmiotów dla specjalizacji PPB:

1. Inżynieria Produktu Farmaceutycznego (prof. J. Bałdyga, prof. M. Henczka)

2. Inżynieria Reakcji Chemicznych i Bioreaktory w Przemyśle Farmaceutycznym (prof. J. Bałdyga, prof. W. Podgórska)

3. Procesy Oczyszczania Gazów i Rozdzielania Roztworów Ciekłych w Technologiach Farmaceutycznych (prof. A. Podgórski, dr A. Moskal)

4. Metody Inżynierskie w Zagadnieniach Fizjologii (prof. T. Sosnowski)

5. Wprowadzenie do Biomechaniki Przepływów (dr A. Moskal)


Materiały wykładowe są wykorzystywane w procesie dydaktycznym od roku akademickiego 2009/2010

Materiały (wybór) do pobrania (wymagana znajomość hasła – dostępne u prowadzącego zajęcia)

English


statystyka